Numeriek klassement

Wat?
Documenten per nummer rangschikken.

Werkwijze?
*    Je geeft elk document dat je moet rangschikken een nummer;
*    op basis van dit nummer rangschik je de documenten;
*    op een apart blad noteer je welk nummer bij welk document of dossier hoort.

Opmerking
Het numeriek klassement vind je in de bedrijven weinig terug. Er is meestal een andere classificatiemethode aan verbonden.

Voordelen
*    Sommige documenten vb facturen hebben al een nummer en kan je op basis van dit nummer gemakkelijk klasseren.
*    Het is gemakkelijk uit te breiden, zonder dat je de dossiers van plaats moet veranderen.

Nadelen
*    Er is dubbel opzoekingswerk (eerst dossiernummer opzoeken en nadien het dossier zelf).
*    De samenstelling van de alfabetische lijst of van de steekkaarten vraagt veel tijd.