Deci 1

Decimaal Klassement

Leonie moet voor het vak administratieve vorming een boek uit de bibliotheek raadplegen. Hieronder vind je een vervormde inhoudsopgave van dat boek. Schrijf de gegevens in een inhoudsopgave door ze decimaal te klasseren.
Het cijfer achter de titel geeft aan van welk niveau de titel is.

Nr.Titel
De kleine handelsonderneming (1)
Wettelijke indeling van de bedrijven naar grootte (2)
Indeling van de onderneming (3)
Nut van een boekhouding (3)
Verplichtingen inzake de boekhoudwetgeving (3)
De activiteiten van de kleine handelsonderneming (2)
De handelsverrichtingen (2)
Voorbeeld (3)
Verloop van een aan- en verkoopverrichting (3)
Rechten en plichten van de handelaar (2)
Rechten van de handelaar (3)
Plichten van de handelaar (3)
Commerciële verrichtingen (1)
Ontledig van de inkomende facturen (2)
Voorstelling (3)
Documenten i.v.m. de aankoo van goederen (3)
Opstellen van uitgaande facturen (2)
Voorstelling (3)
Onze leveringen met verkoopfactuur (3)
Financiële verrichtingen (1)
De rechtstreekse betaling (2)
De kwijting (3)
Het kwijtschrift (3)
De onrechtstreekse betaling (2)
Nut van de financiële instelling (3)
Indeling van de financiële instellingen (3)
De zichtrekening (3)
Modern betalingsverkeer (2)